Les persones que han superat la COVID-19 gaudeixen de més immunitat que les persones vacunades?

vacuna immunitat

En el moment en què emmalaltim de COVID-19, el nostre sistema immunitari reconeix totes les molècules del virus com a estranyes i posa en marxa molts mecanismes efectors que inclouen una producció d’anticossos i cèl·lules T dirigides a totes les proteïnes del virus que ha detectat. No obstant això, durant la vacunació ens enfrontem únicament a la proteïna S del virus, de manera que generem alts nivells d’anticossos i cèl·lules T enfront d’aquesta proteïna en concret. I és aquesta resposta contra la proteïna S la que ens protegeix de la malaltia, ja que és la que utilitza el virus per a infectar les nostres cèl·lules.

Per tant, la vacunació confereix una major protecció enfront de la principal via d’entrada del virus, ja que es generen alts nivells d’anticossos enfront de la proteïna S, mentre que la immunitat post-malaltia indueix títols moderats d’anticossos davant de diferents proteïnes del virus.

Així doncs, podem dir que la immunitat adquirida amb la vacuna és més potent, en general, que la que s’obté una vegada s’ha passat la COVID-19, i  també ofereix una major protecció a mitjà i llarg termini.

És a dir, si es passa la malaltia, la immunitat és més completa, però menys potent i, a més, és variable en funció de la gravetat de cada cas. Per això, es recomana administrar almenys una dosi de la vacuna a les persones que l’han patida, com un recordatori que generarà una resposta immunitària més robusta.

Protecció de les mucoses

L’únic avantatge d’immunitat que podem assenyalar per haver passat la malaltia és la producció d’anticossos del tipus IgA, que són protectors de les mucoses. Aquests IgA són més útils en els primers estadis de la malaltia, quan el virus s’està multiplicant en el tracte respiratori. Les vacunes actuals, que s’administren per via intramuscular, generen bàsicament anticossos del tipus IgG. Els anticossos IgG són molt potents neutralitzant la infecció i poden realitzar fins i tot més funcions protectores que els IgA, però es localitzen fonamentalment en el plasma sanguini.

Quant a la duració dels anticossos, encara no hi ha certeses ja que les vacunes són molt recents. Per tant, encara és prompte per a saber si es necessitarà una tercera dosi d’algunes de les actuals vacunes.

Respon María Luísa Gil Herrero, catedràtica del Departament de Microbiologia i Ecologia de la Universitat de València

Pregunta enviada per Jonathan Valladares.

«Els Perquès de Mètode» és un consultori de ciència on lectors i lectores envien la seua pregunta o dubte científic i una persona experta els respon. Podeu enviar les vostres preguntes a través d’aquest formulari. Entre totes aquelles que publiquem sortejarem un lot de publicacions de Mètode al final de cada trimestre.

© Mètode 2021