Quines mascaretes són les més eficaces i com emprar-les correctament?

mascaretes

El tipus de mascareta més eficaç dependrà de per què les volem utilitzar. Cada situació requereix un tipus diferent de mascareta. Hi ha tres tipus: Les mascaretes autofiltrants o EPI estan pensades per al personal sanitari o que està en contacte directe amb el virus, o en zones amb una alta càrrega viral; tenen una capacitat de filtració de 0,3 micres. Serien les que coneguem com FFP2 i FFP3.

Les mascaretes quirúrgiques, com indica el seu nom, estan pensades per a usar-se en la sala d’operacions. S’usen per a evitar que els professionals que estan treballant en l’operació puguen contaminar al pacient que està sent operat, i tenen un tractament hidrofòbic per a evitar que qualsevol fluid puga esquitxar durant l’acte operatori i entre en la boca dels professionals. Tenen una eficàcia de protecció bacteriana del 98 % i una respirabilitat inferior al 40 %. El seu ús seria per a persones en risc, que estiguen infectades de coronavirus i en ambients hospitalaris, i el temps d’ús recomanat és de quatre hores.

Finalment tenim les mascaretes higièniques, entre les quals trobem les no reutilitzables i les reutilitzables. Les no reutilitzables tenen unes característiques molt similars a les quirúrgiques encara que l’eficàcia de protecció bacteriana és del 95 %. En el cas de les reutilitzables, el principal avantatge és que es poden rentar i reutilitzar un nombre determinat de vegades, amb la qual cosa ajudem a reduir l’impacte ambiental de les mascaretes. L’eficàcia de protecció bacteriana pot ser igual o superior al 30 % i la respirabilitat és inferior a 60 pascals per centímetre quadrat. El temps d’ús recomanat és d’un dia i és important rentar-la a 60 ºC de temperatura durant una hora en finalitzar la jornada.

«Si se’ns entelen les ulleres, és una mostra que hi ha un mal ajust perquè està eixint aire sense filtrar»

Si estem en un lloc mal ventilat on puga haver-hi una major concentració de càrrega viral, seria recomanable una mascareta de tipus EPI. En llocs amb suficient ventilació i on es mantinga la distància de seguretat, una mascareta higiènica reutilitzable és més que suficient. Però també s’ha de tindre present que les mascaretes han d’estar ben col·locades, cobrint el nas.

Per això, l’ajust de la mascareta és fonamental, més important inclús que el tipus de protecció que emprem. Si hi ha una eixida d’aire quan respirem, aquest no ha sigut filtrat. Si se’ns entelen les ulleres, és una mostra que hi ha un mal ajust perquè està eixint aire sense filtrar. Són recomanables les mascaretes amb pont nasal regulable, però una mascareta que estiga ben fixada no serà gens còmoda perquè ens estirarà de les orelles, per la qual cosa en aquest sentit la seguretat i la comoditat no van de la mà.

Respon Enric Carrera, director de l’Institut d’Investigació Textil i Cooperació Industrial (INTEXTER) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

«Els Perquès de Mètode» és un consultori de ciència on lectors i lectores envien la seua pregunta o dubte científic i una persona experta els respon. Podeu enviar les vostres preguntes a través d’aquest formulari. Entre totes aquelles que publiquem sortejarem un lot de publicacions de Mètode al final de cada trimestre.

© Mètode 2020