Per què els peixos tenen orificis nasals si no poden olorar en l’aigua?

Pregunta enviada per NURIA MARCO (València). ESTER DESFILIS respon:

Més que ens pugui resultar estrany, els peixos sí que poden olorar i de fet tenen molt bon olfacte. Molta gent pensa que el sentit de l’olfacte sols detecta molècules volàtils i que, per tant, no és possible olorar dins de l’aigua. Però l’olfacte té més a veure amb el sistema sensorial implicat (en aquest cas el sistema olfactiu amb el epiteli olfactiu i les seues connexions cerebrals) que amb les propietats de l’estímul. Els animals terrestres detecten les substàncies químiques volàtils amb el sistema olfactiu (o vomerolfactiu, però aquesta és un altra historia) i les dissoltes mitjançant el sentit del gust. Però els peixos detecten substàncies dissoltes, tant amb l’olfacte com amb el gust. Això va fer que històricament es dubtarà de què els peixos foren capaços d’olorar. Fins que l’any 1924, Fritz Strieck va demostrar experimentalment les capacitats olfactives del Barb Roig, per cert una espècie de la mateixa família que l’exemplar de la foto. Des de llavors s’han fet molts estudis que demostren l’extraordinària sensibilitat olfactiva dels peixos.

Els peixos tenen una o dues parelles de “narius” (és el nom que reben els orificis nasals) per les que l’aigua entra en la cavitat nasal. Dins de la cavitat nasal es troba l’epiteli olfactiu amb les cèl·lules sensorials que detecten molècules dissoltes en l’aigua. La majoria d’espècies de peixos tenen receptors olfactius molt sensibles, capaços de detectar la presencia de molècules en concentracions molt baixes.

Per a què utilitzen l’olfacte els peixos? Depèn molt de cada espècie, però s’ha demostrat que l’utilitzen per trobar menjar (fet del que s’aprofiten els pescadors), per trobar parella, per reconèixer altres peixos de la seua espècie, per detectar depredadors o per orientar-se (sembla que els salmons reconeixen el riu de naixement per l’olor). Recentment s’ha comprovat que els alevís de moltes espècies dels esculls de coral, si són arrossegats lluny per la corrent, són capaços de trobar el camí al seu escull de naixement utilitzant l’olfacte.

Les carpes, com la de la foto tenen molt bona vista, però també molt bon olfacte. Pots provar a amagar el menjar dins de una bossa de tela opaca i comprovaràs com de ràpid el troben… utilitzant fonamentalment l’olfacte.

Ester Desfilis. Departament de Psicobiologia. Universidad Complutense de Madrid.

© Mètode 2012