Per què envellim?

Envelliment

Tècnicament, l’envelliment fa referència a una disminució de les funcions fisiològiques amb l’edat que, si no intervé un accident o un depredador, en última instància produirà fallides en l’organisme d’un ésser viu, que són incompatibles amb la vida i produiran, per tant, la seua mort.

Al contrari d’allò que podríem pensar, l’envelliment no és un imperatiu biològic. Un organisme no té per què envellir; de fet, a la natura hi ha molts casos d’organismes que no envelleixen, o ho fan de manera molt lenta. Els tardígrads, certes espècies de mol·luscs, de taurons, de tortugues o d’arbres en són alguns exemples.

Aleshores, per què envellim? Donat que els organismes disposem d’energia limitada hem de «decidir» en què la invertim. Si invertim energia a reproduir-nos, ens queda menys disponible per sobreviure: estem desviant energia dels mecanismes de reparació i de manteniment cel·lular que serien necessaris per a evitar l’envelliment. Aquesta és en definitiva la raó per la qual envellim, perquè l’evolució afavoreix aquelles estratègies que fan que deixem més i millors descendents. I això, per a la major part dels organismes, implica envellir.

Respon Pau Carazo, professor de Zoologia de la Universitat de València.

Pregunta enviada per Lucía Torres López de Guereñu.

«Els Perquès de Mètode» és un consultori de ciència on lectors i lectores envien la seua pregunta o dubte científic i una persona experta els respon. Podeu enviar les vostres preguntes a través d’aquest formulari. Entre totes aquelles que publiquem sortejarem un lot de publicacions de Mètode al final de cada trimestre.

© Mètode 2021