La informació científica en Internet

Des de blogs que combinen rigor i humor amb el tractament de la informació científica, com Microsiervos, fins a portals web que deriven directament de les redaccions de diaris generalistes, com Materia, la ciència té una gran presència a la xarxa i acapara gran part de les notícies que es consumeixen en línia. Quin paper juga Internet en la difusió de la informació científica? Obre la xarxa una nova etapa informativa on el públic s’interessa més per la ciència? Debatem aquests dubtes, i molts altres, amb els encarregats de Materia i Microsiervos.

 
wicho-intro   pflis-intro

Javier Pedreira «Wicho»
Cofundador del portal Microsiervos

 

Patricia Fernández de Lis
Directora de Materia

© Mètode 2013