La ciència de la comunicació de la ciència

Les investigacions en comunicació científica són cada vegada més un àrea més important de la recerca en comunicació i periodisme. El seminari «La ciència i la premsa», que organitza la revista Mètode amb la UIMP València els pròxims 25 a 27 de setembre reuneix a alguns dels principals investigadors en aquesta àrea. Hem recopilat alguns dels últims articles d’aquests científics de la comunicació científica.

   

Hans Peter Peters

Sociòleg del Centre d’Investigació Jülich i Professor en la Universitat Lliure de Berlin, el seu camp de recerca és la comunicació pública de la ciència, així com les interaccions entre científics i periodistes.

Peters, H. P., 2013. «Gap between Science and Media Revisited: Scientists as Public Communicators» PNAS, 110(3): 14.102-14.109.
Allgaier, J; Dunwoody, S.; Brossard, B.; Lo, Y.-Y, i Peters, H. P., 2013.
«Journalism and Social Media as Means of Observing the Contexts of Science». BioScience,  63(4): 284-287.
Peters, H. P.; Brossard, D.; De Cheveigné, S.; Dunwoody, S.; Kallfass, M.; Miller, S. i S. Tsuchida, 2008. «Science Communication: Interactions with the Mass Media». Science, 321(5.886): 204-205.

  peters

Susanna Priest

Susanna Hornig Priest és professora de comunicació a la Universitat de Washington. La seua investigació se centra en el paper de la ciència en la cultura i societat americanes. Actualment és editora de la revista científica Science Communication, i en el passat va ser editora associada de Public Understanding of Science, les dues principals revistes que es dediquen a l’estudi de la comunicació científica.


Priest
, S. H., 2012. Nanotechnology and the Public. Risk Perception and Risk Communication. CRC Press. Boca Raton, FL.
Liu, H. i S. H. Priest, 2009. «Understanding Public Support for Stem Cell Research: Media Communication, Interpersonal Communication and Trust in Key Actors.» Public Understanding of Science, 18(6): 704-718.
Priest, S. H., 2006. «The Public Opinion Climate for Gene Technologies in Canada and the United States: Competing Voices, Contrasting Frames.» Public Understanding of Science, 15(1): 55-71.

 

 

priest
Susanna Priest (de verd) amb membres del seu equip.

 

Dominique Brossard

Dominique Brossard és professora de comunicació a la Universitat Wisconsin-Madison. Dirigeix el grup d’Implicacions Socials de la Nanotecnologia en el Nanoscale Science and Engineering Center (NSEC). La seua investigació se centra en la percepció social de la nanotecnologia i en els nous mitjans de divulgació de la ciència.


Brossard
, D., 2013. «New Media Landscapes and the Science Information Consumer». PNAS, 110(3): 14.096-14.101.
Brossard, D. i D. A. Scheufele, 2013. «Social Science: Science, New Media, and the Public.» Science,339(6115):40–41.
Brossard, D. i M. C. Nisbet, 2007.«Deference to Scientific Authority Among a Low Information Public: Understanding U.S. Opinion on Agricultural Biotechnology» Int J Public Opin Res,19(1): 24–52.

© Mètode 2013.

Brossard
© Mètode 2013