Les palmeres

José Plumed, Manuel Costa
ISBN: 978-84-370-9131-0
Idioma: Català
Data d'edició: 2014
Pàgines: 134
Preu: 7,00€

Sinopsi

Entre les col·leccions que alberga el Jardí Botànic de la Universitat de València destaca la de palmeres, com anuncien des de lluny les esveltes i subtils siluetes d’alguns dels exemplars, sobreeixint inclús per damunt de les majestuoses copes dels arbres monumentals. La col·lecció es distribueix per diversos llocs del Jardí: en els quadres de l’Escola Botànica, emmarcant el camí central, al costat de basses i edifi cis, en l’interior de l’umbracle i en els hivernacles. Les palmeres estan presents en el Jardí pràcticament des de la seva creació.

José Plumed

Manuel Costa