Entrevista a Pedro Carrasco

Parlem amb el vicerector d'Investigació de la Universitat de València

Parlem amb el vicerector d’Investigació de la Universitat de València sobre les dificultats de fer recerca a causa de la reducció de finançament públic i del paper de les universitats en la societat.