El concepte de la biodiversitat a anàlisi en el nou número de Mètode

El número 98 de la revista reuneix a especialistes en biodiversitat baix la coordinació del professor Francesc Mesquita-Joanes

Mètode 98 Biodiversitat

Elogi de la vida: El concepte dinàmic de la biodiversitat és el títol de l’últim monogràfic de la revista Mètode, un número que analitza el concepte de biodiversitat des de la perspectiva actual de l’ecologia. «Si volem preservar la diversitat biològica, hauríem de tenir clar en què consisteix», assegura el coordinador del monogràfic, el professor d’Ecologia de la Universitat de València Francesc Mesquita-Joanes.

«En general, tothom entén que hi ha més biodiversitat allà on trobem més formes de vida distintes. Però alguns d’aquests organismes poden ser molt rars o molt abundants, poden ser molt propers entre ells o de línies allunyades, originats al mateix lloc o nouvinguts amb una  funció redundant o complementària… Com tenim tot això en compte? A quins aspectes donem més importància?» destaca el coordinador.

El número d’estiu reuneix així especialistes en biodiversitat de quatre continents diferents que ens mostren la seua visió actual sobre la distribució de la diversitat biològica al món i les relacions entre éssers vius i aquesta diversitat. Entre els investigadors que han col·laborat en aquest número trobem noms com ara Robert D. Holt, Mark Davis, Moriaki Yasuhara o Lou Jost. El monogràfic ha comptat també amb la participació de l’artista Nuria Rodríguez, que ha realitzat la portada i diversos separadors interiors.

El número es completa amb diversos articles d’actualitat, com l’entrevista amb el biòleg evolutiu Robert Trivers o un document sobre el paper que pot jugar el trasplantament de microbiota fecal per a eliminar el patogen Clostridium difficile, causant d’infeccions recurrents en alguns pacients.

Cap als 100 números de ciència

La revista Mètode és la revista de difusió de la investigació de la Universitat de València. Dirigida pel biòleg i periodista Martí Domínguez, amb aquest número sobre biodiversitat la revista publica el seu número 98 i arribarà al número 100 amb el primer número de 2019. Una fita que la revista vol commemorar recuperant alguns dels seus articles i entrevistes més destacats i a través de diverses activitats que es realitzaran coincidint amb la publicació del número 100 de la revista.

Al llarg d’aquest vora centenar de revistes, i amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, Mètode ha mantingut el seu compromís amb la divulgació de la ciència a través de la seua edició trimestral en català i en espanyol i de la seua pàgina web. A més, la revista ha apostat per noves iniciatives, com la publicació de l’anuari en anglés Mètode Science Studies Journal, que es troba indexat en les principals bases de dades i índexs d’impacte i qualitat com ara Scopus o Emerging Sources Citation Index, o la publicació de la col·lecció de llibres de divulgació «Monografies Mètode», que ja compta amb nou títols.

© Mètode 2018