Addiccions

Convocatòria per a la recepció d'articles

imatge portada addiccions

L’addicció és una malaltia crònica del cervell que indueix profundes neuroadaptacions, i interromp el funcionament normal i saludable d’aquest òrgan. L’addicció es caracteritza per un patró conductual de pèrdua de control sobre el consum de la substància i l’aparició d’un estat emocional negatiu en el moment en què s’impedeix l’accés a la droga o la realització d’una conducta determinada. Les estructures cerebrals afectades per l’addicció són les que medien els efectes que reforcen les conductes plaents, el que explica des d’un punt de vista evolutiu la força que té l’addicció per a modelar la conducta dels subjectes afectats.

L’enfocament, tant en l’estudi com en el tractament de l’addicció, ha de ser multidisciplinari, ja que té una dimensió biopsicosocial. La predisposició genètica del subjecte, els factors ambientals, l’estrés i els processos d’aprenentatge juguen un paper decisiu en el desenvolupament d’aquesta malaltia en què la recaiguda, després de períodes més o menys llargs sense consumir, és un factor comú.

La revista Mètode invita els experts i expertes en la matèria perquè envien les seues aportacions per al monogràfic sobre les addiccions en preparació, amb l’objectiu d’aprofundir i analitzar l’estudi experimental d’aquesta conducta i la seua possible translació a la clínica. En aquest sentit, seran benvinguts els treballs de revisió que analitzen i aprofundisquen en l’estudi experimental d’aquesta conducta i la seua possible translació a la clínica, així com aquells que actualitzen els últims avanços en el tractament d’aquesta malaltia.

Instruccions per a l’enviament d’articles sobre addiccions

Data límit d’enviament: fins al 15 d’octubre de 2020.
Data prevista de publicació: volum 3 de 2021.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2020