Biodiversitat

Convocatòria per a la recepció d'articles

biodiversitat

Observar la gran varietat d’éssers vius que trobem al món ens resulta extraordinari, més encara en veure que la seua distribució segueix patrons potser clars, però difícils d’explicar-ne les causes. Per què unes espècies estan en uns llocs determinats i altres a tot arreu? Per què hi ha més diversitat biològica als tròpics? Afectarà l’escalfament global a la biodiversitat de manera distinta a com han actuat canvis climàtics al passat? Estem reorganitzant la biogeografia mundial en promoure una allau d’invasions biològiques? Aquestes qüestions, no només s’adrecen a entendre el funcionament bàsic de la natura, sinó també la immensa influència humana sobre la biosfera i les conseqüències que els canvis induïts poden tenir sobre la nostra manera de viure, i com podríem apaivagar-los.

En Mètode estem preparant un número monogràfic sobre biodiversitat. Convidem les persones que desenvolupen les seues investigacions en aquest camp a enviar les seues anàlisis i els seus treballs.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: 15 de desembre del 2017
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglés
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais inclosos. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom de l’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2017