Ciència ciutadana

Convocatòria per a la recepció d'articles

call for papers ciència ciutadana

La participació dels ciutadans en la investigació científica suposa un pas més per promoure el compromís públic amb la ciència. La ciència ciutadana abasta un ampli ventall de projectes, en múltiples disciplines científiques, i ja ha donat lloc a associacions, revistes i xarxes internacionals i nacionals. Ha esdevingut un tema clau en la política científica europea i també en un nombre creixent de països.

Existeix multitud d’avantatges en involucrar els ciutadans en el projecte de recerca, des de la capacitat de recollir o analitzar grans quantitats de dades fins a sensibilitzar sobre temes científics, des de beneficiar-se del coneixement empíric dels residents locals o d’aficionats fins a augmentar la confiança en els científics. No obstant això, també hi ha diversos reptes i dificultats en la ciència ciutadana. La participació continua restringida a una minoria amb alta formació, cal garantir la precisió a través d’un treball exigent, i les expectatives i els beneficis dels ciutadans i científics han de ser gestionats i negociats.

Com es pot democratitzar més la ciència ciutadana? Quines bones pràctiques es poden compartir i reproduir? Com canvia la manera com es fa la ciència? Està transformant la percepció pública de la ciència?

Aquest monogràfic sobre ciència ciutadana està obert a articles originals de revisió sobre ciència ciutadana des d’una àmplia gamma d’enfocaments metodològiques.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins a l’1 de juny de 2020.
Data prevista de publicació: volum 1 de 2021.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2019