Ciència recreativa

Ciència recreativa

El propòsit d’aquest monogràfic és reivindicar i donar a conèixer la ciència recreativa (què és i els seus usos) al públic en general. No pretén oferir un recull d’experiments o activitats de ciència recreativa, sinó posar en context les temàtiques abordades (física, matemàtiques, química… recreatives, amb la incorporació –si cal– d’alguns experiments), discutint-ne les possibilitats que ofereix, tant en l’àmbit educatiu com social en general. A més de les disciplines esmentades abans, serien d’agrair articles sobre biologia i/o geologia, matèries sobre les quals escasseja la bibliografia recreativa.

Monogràfic especial sobre Ciència recreativa. Instruccions per a l’enviament d’articles:

Data límit d’enviament: fins al 15 de juny de 2023.

Data prevista de publicació: volum 1, 2024.

Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.

Extensió: entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com Scopus, JCR, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament ací (les persones de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu institucional de la UV). Una vegada que dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’aquest enllaç.

Dubtes: [email protected]

© Mètode 2022