Crisi climàtica: un dels majors reptes del nostre temps

Convocatòria per a la recepció d'articles

efectes crisi climàtica

La crisi climàtica és un dels majors desafiaments del nostre temps. El canvi climàtic ja s’està produint. Els continus canvis observats en el sistema climàtic inclouen l’augment de la temperatura global en la superfície i en els mars, la pèrdua de massa de gel i glaceres, l’augment del nivell del mar, l’augment del contingut de calor oceànic, canvis en els patrons de precipitació i els esdeveniments climatològics de calor oceànic, canvis en els patrons de precipitació i els esdeveniments climatològics extrems, la disminució del pH oceànic i l’augment de la concentració dels gasos atmosfèrics d’efecte hivernacle. La mitigació és clau i requereix accelerar les transformacions en molts sectors de la nostra economia per a arribar a la neutralitat de carboni en 2050. A més, no hi ha dubte que ja és necessari adaptar-se per a abordar els impactes observats i evitar altres en el futur augmentant la resiliència de tots els sistemes del planeta, especialment els més vulnerables.

La revista Mètode invita els experts i expertes perquè envien els seus originals per a un monogràfic centrat en els efectes i impactes del canvi climàtic. L’objectiu és presentar una revisió oportuna basada en dades sobre les moltes dimensions de la crisi climàtica. El punt comú a tots els articles serà la transdisciplinarietat, que permet tractar de forma integrada les implicacions físiques, ecològiques, socioeconòmiques i morals del canvi climàtic. S’invita els possibles autors a abordar aspectes mediambientals i socioeconòmics de l’escalfament global i antàrtic, punts d’inflexió, esdeveniments extrems, l’augment del nivell del mar, l’enginyeria climàtica, el canvi d’ús del sòl, la seguretat alimentària i disponibilitat d’aigua, la descarbonització, qüestions de salut i pandèmies, acords multilaterals, consciència i acció sobre el canvi climàtic, litigis climàtics, transformació social i altres temes. Les idees presentades en aquesta col·lecció esclariran les oportunitats que se’ns presenten per a realitzar un canvi de paradigma cap a una societat més sostenible.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament (AMPLIAT): fins al 5 de novembre de 2020.
Data prevista de publicació: volum 2 de 2021.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2020