Els reptes de la ciència

Convocatòria per a la recepció d'articles

Foto: Luke Ellis Craven

L’espècie humana es troba davant uns reptes molt particulars deguts, entre altres motius, al seu èxit evolutiu que l’ha portada a poblar gran part del planeta. D’aquesta manera, també ha multiplicat les seves activitats per garantir-se nivells de benestar molt elevats.

La situació actual genera tensions degudes a l’ús de recursos, a la producció de tota mena de residus i a l’evolució mateixa de la societat i l’espècie humana.

La ciència, i també la tecnologia que ha anat apareixent, ha contribuït a aquests desenvolupaments i ara assumeix la seva responsabilitat per a trobar solucions als reptes que es plantegen. Aquests són molt diversos i cada cop és més necessari que partim de la millor informació possible i fem una reflexió coordinada des del nombre més gran de perspectives possible.

En Mètode estem preparant un número monogràfic sobre els reptes de la ciència. Convidem les persones que desenvolupen les seues investigacions en aquest camp a enviar els seus treballs.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: 15 de maig del 2018.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglés.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom de l’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2017