Estàndards: Les normatives que fan funcionar el món

Convocatòria per a la recepció d'articles

Sense estàndards el món tal com el coneguem no seria possible. L’establiment d’estàndards i normes internacionals i supra-culturals ha estat un factor clau en l’enginyeria i en el desenvolupament de les societats industrials. Malgrat els èxits evidents en el disseny electrònic i mecànic, altres àrees tecnològiques ofereixen dificultats en l’aplicació d’estàndards. Un exemple clàssic és el de l’enginyeria de software i el fracàs dels intents d’establir normes. En l’àmbit de la biotecnologia i la biologia sintètica –que pretén un enfocament de l’enginyeria aplicat als éssers vius–, tot i que l’extensió dels estàndards és desitjable, encara està per demostrar que es poden generalitzar.

En aquest monogràfic especial pretenem repassar els aspectes històrics i sociològics de l’estandardització endinsant-nos en les àrees més problemàtiques per a l’establiment de normes universals. Convidem per tant els investigadors i professionals a enviar les seues propostes. Els articles seran avaluats per persones expertes externes a la redacció i es publicaran en català i espanyol en la revista Mètode i en anglès en la revista Mètode Science Studies Journal.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins al 4 d’octubre de 2019.
Data prevista de publicació: volum 2 de 2020.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2019