Fotografia i ciència

Convocatòria per a la recepció d'articles

fotografia i ciència

La fotografia i la ciència han caminat de la mà ja des de l’aparició de les primeres preses fotogràfiques a principis del segle XIX. És de fet gràcies als avanços en el món científic que la fotografia no només va nàixer, sinó que es va desenvolupar fins a direccions inconcebibles. Amb el pas dels anys, la fotografia també es va convertir en un eslavó clau en el desenvolupament científic, des de les primeres imatges del nostre cos amb raigs X fins a l’estudi de la locomoció en vertebrats gràcies a la presa d’imatges d’alta velocitat.

Fins fa només algunes dècades, l’ús de la fotografia es restringia a només uns pocs, entre els quals la comunitat científica ocupava un lloc privilegiat. Però amb el desenvolupament exponencial de la tecnologia, la fotografia ha passat a estar a l’abast de la majoria, inundant gran part de les accions del nostre dia a dia. Tanmateix, aquest canvi ha alterat la interacció del món científic amb el de la fotografia? Quin paper juga en l’actualitat la fotografia en la investigació? En l’actualitat, la fotografia no només forma part de diferents procediments metodològics usats en una ampla gamma de disciplines científiques –com ara la química, la física, la medicina, l’ecologia o la conservació–, sinó que s’erigeix en un aliat incomparable amb el qual compartir les troballes científiques amb el públic en general. Al cap i a la fi, l’ús del llenguatge internacional que utilitza la fotografia pot ser una de les vies més prometedores amb les quals la comunitat científica puga establir ponts amb la societat.

Aquest monogràfic està obert a articles que analitzen diferents aspectes (històrics, comunicatius, estètics, tècnics, etc.) de la relació entre ciència i fotografia.

Monogràfic especial sobre Fotografia i ciència. Instruccions per a l’enviament d’articles.

Data límit d’enviaments: termini ampliat fins al 3 de juny de 2022.
Data prevista de publicació: volum 1, 2023.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglés.

Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Metode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusJCR-Emerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament aquí (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: [email protected]

© Mètode 2022