Vida social: Història natural de les societats

Convocatòria per a la recepció d'articles

origen natural de les societats

La biologia evolutiva ens suggereix explicacions dels orígens naturals i remots de la cooperació, així com de la revolució cognitiva associada al sorgiment de la nostra espècie i de l’organització social que la caracteritza. Per entendre els fonaments de l’organització social humana ens cal buscar les arrels adaptatives dels avantatges que potser han suposat, en la història de la vida, les estructures socials i entendre quines característiques segueixen vectors estrictament biològics. Sense dubte, les aptituds cognitives humanes ens han permès d’anar encara més enllà i la complexificació de les estructures socials ha seguit també un procés independent, basat en allò que més tard se’n dirà economia i estructures de poder i que inicialment es basa en el fet cultural distintivament humà, la cultura cumulativa. Avui és matèria de debat si realment hi ha arrelaments biològics en els comportaments que van dels primers assentaments de caçadors-recol·lectors fins a les grans estructures urbanes actuals.

En aquest monogràfic, coordinat per Juli Peretó (Universitat de València) i Jaume Bertranpetit (Universitat Pompeu Fabra), proposem, partint de les bases biològiques de la cooperació, endinsar-nos en les estructures socials humanes, des de les més simples fins a la complexitat de les societats modernes.

Monogràfic especial sobre Història natural de les societats: Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins al 15 d’octubre de 2021.
Data prevista de publicació: volum 2 de 2022.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com JCR (ESCI), ScopusERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

© Mètode 2021