Formes infinites: evolució i diversitat biològica

Convocatòria per a la recepció d'articles

diversitat biològica

En aquest número de Mètode Science Studies Journal explorarem preguntes destacades sobre l’evolució de la diversitat biològica, i més concretament sobre la interacció dinàmica entre els patrons de la natura (diversitat biològica) i els seus processos subjacents (evolució). Què entenem realment per biodiversitat? Pot la innovació evolutiva explicar la diversitat biològica actual (i passada)? És la diversitat biològica aleatòria? Pot la diversitat biològica guiar l’evolució?

L’objectiu d’aquest monogràfic és revisar l’estat actual d’aquestes i altres qüestions fonamentals per a la nostra comprensió de la relació íntima entre evolució i diversitat biològica.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins al 15 de març de 2019.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglés.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom de l’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2018