Nutrició, alimentació i salut

Convocatòria per a la recepció d'articles

L’alimentació ha esdevingut una cruïlla d’interessos científics, socials, industrials, econòmics, polítics i culturals, en la qual ocupa un lloc rellevant la relativament recent ciència de la nutrició. La informació sobre alimentació i nutrició és la més buscada pels usuaris d’internet interessats en temes de salut, per davant de la relacionada amb diagnòstics o malalties. Aquesta demanda d’informació sobre alimentació i salut troba com a resposta una oferta informativa de qualitat molt dispar, sovint esbiaixada per interessos econòmics, contradictòria a vegades i no sempre basada amb l’evidència científica.

En aquest context de soroll informatiu i necessitat d’informació rigorosa, es planteja un monogràfic sobre nutrició en el qual hi ha espai per a estudis de molt diferents aproximacions, des de la fisiologia i la salut pública fins a l’antropologia i la comunicació. Els professionals de la salut i la societat en general necessiten informació de qualitat no sols per a conéixer les proves científiques en les quals es basen les recomanacions dietètiques, sinó també per a comprendre millor el fenomen de l’alimentació i els seus factors socials, econòmics i culturals.

Aquest monogràfic sobre nutrició està obert a articles originals i de revisió, amb multiplicitat d’enfocaments metodològics, relacionats amb l’alimentació i la salut. Els manuscrits rebuts seran avaluats per revisors externs i publicats en català i espanyol en la revista trimestral Mètode, i en anglés en la publicació anual Mètode Science Studies Journal.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins al 2 de desembre de 2019.
Data prevista de publicació: volum 3 de 2020.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2019