Paleontologia: investigant els dinosaures

Convocatòria per a la recepció d'articles

Museu de Ciències Naturals de l'Ajuntament de València

Des que l’anatomista Richard Owen va encunyar el terme dinosaure, la paleontologia ha anat descobrint i sabent més sobre aquests sauròpsids que van aparèixer durant el període Triàsic i van tenir un paper predominant fins a la seua extinció en el Cretaci. La representació d’aquests animals en novel·les, pel·lícules i altres productes de la cultura popular els ha convertit en una icona popular. Però, què sabem actualment d’aquests animals que van poblar la Terra durant milions d’anys? En aquest monogràfic pretenem fer una revisió del coneixement actual sobre els dinosaures, sobre les preguntes que encara resten obertes i sobre l’evolució de la paleontologia com a disciplina. Aquest monogràfic està obert a totes aquelles col·laboracions al voltant d’aquests i altres temes que puguen estar relacionats amb l’estudi dels dinosaures des de la paleontologia.

Monogràfic especial sobre paleontologia i dinosaures. Instruccions per a l’enviament d’articles.

Data límit d’enviaments: termini  fins al 2 de setembre de 2022.
Data prevista de publicació: volum 2, 2023.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglés.

Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Metode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusJCR-Emerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament aquí (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: [email protected]

© Mètode 2022