Plantes del futur

Convocatòria per a la recepció d'articles

plantes del futur

Les plantes juguen un paper central en les nostres vides i han d’acompanyar-nos per a fer front als reptes de la humanitat: la producció i l’ús d’energia, la sostenibilitat i la producció d’aliments en un context de canvi climàtic global, i l’augment sense fre de les desigualtats entre rics i pobres. L’anàlisi global mostra que energia, aliments, sostenibilitat i economia estan íntimament relacionats.

En aquest monogràfic especial pretenem presentar investigacions en la frontera del coneixement que ens permeten valorar la contribució de les plantes del futur per donar resposta a tots aquests reptes. Convidem per tant els investigadors i professionals a enviar les seues propostes. Els articles seran avaluats per persones expertes externes a la redacció i es publicaran en català i espanyol en la revista Mètode i en anglès en la revista Mètode Science Studies Journal.

Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament (AMPLIADA): fins al 15 de juliol de 2019.
Data prevista de publicació: hivern de 2019/2020.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2019