Primatologia

Primatologia

La primatologia és un àmbit d’estudi fonamental per a entendre no només la diversitat d’espècies de primats, la seua morfologia, el seu comportament i les seues relacions dins els ecosistemes que integren, sinó també una qüestió que ens preocupa des d’antic, i que és què ens defineix a nosaltres, els humans. Què compartim amb la resta de primats i què és allò que ens diferencia? Quins camins evolutius hem seguit, junts i per separat? Quins esdeveniments i quines pressions de selecció ens han conformat? I, en últim terme, quin futur ens espera?

Reconstruir la història evolutiva dels primats no humans és reconstruir la nostra pròpia història. Per això cerquem fòssils i interpretem els senyals de l’activitat dels primats del passat. També observem el comportament dels nostres parents vius i intentem esbrinar els processos cognitius subjacents amb experiments controlats, emprant, de vegades, la tecnologia més avançada. Inevitablement ens plantegem qüestions ètiques, conscients de l’impacte que tenim sobre els ecosistemes de les espècies que estudiem i de la responsabilitat que suposa tindre animals en captivitat. I, en conseqüència, tractem de buscar solucions que passen, necessàriament, per promoure la conservació i el benestar animal.

Aquestes i altres qüestions són un punt de partida d’aquest monogràfic que està obert a articles que analitzen la vida i organització dels primats des d’una perspectiva interdisciplinària.

Monogràfic especial sobre Primatologia. Instruccions per a l’enviament d’articles.

Data límit d’enviaments: fins al 15 d’octubre de 2022.
Data prevista de publicació: volum 3, 2023.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.

Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com Scopus, JCREmerging Sources Citation Index, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament ací (les persones de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: [email protected]

 

© Mètode 2022
POST TAGS: