Química: saber elemental

Química: saber elemental

La química és, sense cap mena de dubte, una de les principals ciències experimentals. Tot i haver estat una de les darreres disciplines clàssiques en fonamentar els seus principis sota el paradigma de la ciència moderna, la seua influència ha sigut determinant en la configuració de les actuals societats occidentals. La seua empremta ha estat especialment notable durant el passat segle XX, on els seus avanços han contribuït enormement als processos de transformació social. Entre aquests destaquen la síntesi de fertilitzants que fonamenten la intensificació del sistema agrícola, la producció de nous materials altament versàtils com els plàstics, la identificació dels elements radioactius, el desenvolupament de noves tècniques d’anàlisi clínic o el tractament amb antibiòtics. Malauradament, també cal fer menció a recerques amb aplicacions molt més destructives com la síntesi dels agents de guerra química.

En el moment actual, la creixent crisi de l’energia, el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i el risc de l’emergència de noves epidèmies difícils de contenir dibuixen un futur cada vegada més incert. En aquest nou context la química torna a jugar un paper elemental com a part d’aquest engranatge de producció i aplicació de nou coneixement. Algunes de les àrees que mereixen una major atenció són el desenvolupament d’un sistema de producció agroalimentària sostenible energèticament, la reutilització dels residus dels processos productius, el control de la proliferació de malalties en entorns socials desafavorits, la producció i emmagatzemament d’energia de fonts renovables, l’aplicació de noves estratègies biomèdiques per al diagnòstic de malalties o l’elaboració d’una estratègia eficient per afrontar el canvi climàtic.

A partir d’aquestes qüestions es planteja aquest monogràfic obert a articles relacionats amb aquestes perspectives.

Monogràfic especial sobre Química. Instruccions per a l’enviament d’articles.

Data límit d’enviament: termini ampliat fins al 25 de setembre de 2023.

Data prevista de publicació: volum 2, 2024.

Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.

Extensió: entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com Scopus, JCR, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament ací (les persones de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu institucional de la UV). Una vegada que dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’aquest enllaç.

Dubtes: [email protected]

© Mètode 2022