Storytelling

Storytelling

Una característica que distingeix als éssers humans és la capacitat de contar i entendre històries. Per això persones de l’àmbit de la comunicació i de la divulgació saben que construir relats constitueix una forma eficaç de fer arribar el coneixement científic fins al conjunt de la societat. Saben que les històries permeten despertar i mantindre l’interés del públic, traient la ciència del laboratori per a acostar-la fins a àmbits que es perceben com a part de la vida quotidiana.

Però el paper de la narrativa en la ciència no es limita a l’àmbit de la comunicació pública. Des d’un punt de vista antropològic, contar històries ha jugat un paper rellevant en l’evolució de l’espècie humana, aportant un avantatge competitiu i facilitant l’adaptació. A més, les històries també han contribuït a forjar el propi pensament científic al llarg de la història, conformant conjunts estructurats d’idees que resulten atractius i faciliten l’avanç del coneixement.

Monogràfic especial sobre Storytelling. Instruccions per a l’enviament d’articles.

Data límit d’enviament (TERMINI AMPLIAT): fins al 21 d’abril de 2023.

Data prevista de publicació: volum 4, 2023.

Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.

Extensió: entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com Scopus, JCR, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a l’enviament d’articles és necessari registrar-se prèviament ací (les persones de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu institucional de la UV). Una vegada que dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’aquest enllaç.

Dubtes: [email protected]

© Mètode 2022