Zones àrides: Oportunitats, reptes i amenaces

Convocatòria per a la recepció d'articles

zones àrides

Les zones àrides, llocs en els quals plou menys del 60% de l’aigua que s’evapora, són clau per al manteniment i sostenibilitat del nostre planeta. Ocupen el 41% de la superfície terrestre, contenen grans reserves de recursos clau (petroli i minerals) i alberguen a quasi el 40% habitants del planeta (el 90% dels quals en països en vies de desenvolupament). Són, doncs, especialment rellevants pel fet que en elles viuen les poblacions més vulnerables del planeta.

Un dels principals problemes mediambientals a què s’enfronta la humanitat, la desertificació, és exclusiu de les zones àrides, que també estan veient-se molt afectades pel canvi climàtic i l’ús no sostenible de recursos com l’aigua. La desertificació és la deterioració irreversible dels ecosistemes àrids a causa de variacions climàtiques i a una activitat humana inadequada. En 1994 va entrar en vigor la Convenció de Nacions Unides sobre Desertificació (CNUD). Aquesta convenció va ser aprovada en la Cimera de Riu de 1992 juntament amb la de Biodiversitat i la de Canvi Climàtic, on es van elevar aquests tres problemes als de major rang a nivell mundial.

El present monogràfic està obert a contribucions que analitzen els diversos problemes i reptes que aborden les zones àrides en els pròxims anys. Ara que ha finalitzat la dècada que Nacions Unides ha dedicat als deserts i la desertificació, i vistes es greus implicacions que l’escalfament del planeta tindrà és aquestes zones (la primera d’elles és la seua expansió a causa de l’efecte del mateix sobre el nivell d’aridesa), resulta oportú fer un balanç de la importància global d’aquests territoris, els problemes a què s’enfronten i les noves oportunitats que en ells s’estan gestant per a poder aconseguir un desenvolupament de les poblacions humanes més sostenible.

Monogràfic especial sobre zones àrides: Instruccions per a l’enviament d’articles

Data límit d’enviament: fins al 22 de setembre de 2021.
Data prevista de publicació: volum 1 de 2022.
Idiomes de recepció d’articles: català, espanyol i anglès.
Extensió: Entre 16.000 i 20.000 caràcters amb espais, referències incloses. Seguiu l’enllaç per a consultar les normes d’edició.

Mètode Science Studies Journal està indexada en nombroses bases de dades com ScopusEmerging Sources Citation IndexERIH Plus i Latindex, entre altres.

Per a enviar articles és necessari registrar-se prèviament ací (els autors de la Universitat de València han de registrar-se amb el nom d’usuari i contrasenya del correu de la UV). Una vegada que es dispose d’un nom d’usuari i contrasenya, es pot realitzar l’enviament de l’article des d’ací.

Dubtes: metodessj@uv.es

© Mètode 2021