Incendis forestals: una visió distinta

És més important invertir en la gestió i protecció dels nostres boscos que gastar milions d’euros en mesures per a pal·liar els efectes d’un incendi. Almenys això és el que pensa Artemi Cerdà, investigador i professor de geografia a la Universitat de València. El passat 7 de novembre va oferir una xarrada a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació sobre el número 70 de Mètode: Quan es crema el bosc. Una visió totalment distinta a l’habitual sobre els incendis forestals.

Des d’èpoques immemorials, a Espanya i a la resta de països l’agricultura ha utilitzat el foc per a controlar la quantitat de biomassa i evitar la seua acumulació. Però en els anys cinquanta al nostre país es va produir un èxode de la zona rural a les ciutats que va provocar la desaparició de moltes terres de cultiu i, com a conseqüència, la creació de grans extensions de bosc. Per a Artemi Cerdà aquest és un dels motius pels quals hui en dia es produeixen incendis tan devastadors a Espanya, com els ocorreguts aquest últim any a la Comunitat Valenciana; hem abandonat les terres que tants anys vam habitar, provocant l’acumulació de vegetació que, en cas d’incendi, crema de manera massiva i descontrolada.

Per tant, una bona gestió dels nostres boscos i terres podria solucionar en gran part el problema dels incendis. Mètodes com la col·locació de bales de palla que filtren l’aigua i eviten l’erosió de la terra o la protecció de les terrasses de cultiu que els nostres avantpassats van construir resulten molt més eficaços i econòmics que totes les mesures post-incendis que de vegades es duen a terme. 

I és que l’error no és només la desprotecció del nostre ecosistema. També l’actitud després d’un incendi ha de ser distinta. «La gent que fa política forestal hauria d’eixir dels despatxos i anar als boscos per tal d’adonar-se de la realitat», afirma Artemi Cerdà. En contra del que la majoria creu, aquest expert en geologia i incendis incideix en que és erroni voler repoblar amb arbres, normalment pins, les zones afectades després d’un incendi. Els nostres ecosistemes estan preparats per a l’acció del foc i és per això que hi ha milers d’espècies vegetals que se’n recuperen. De fet, unes quantes no existirien sense ell.

Per tot això, és necessari que hi haja una major consciència popular sobre com gestionar el foc i els nostres boscos. Sense inversió en mesures preventives exposem al perill els camps i muntanyes que ens envolten. I, tal i com defensa Artemi Cerdà, cal desterrar la idea que el foc és l’enemic; en moltes ocasions, l’enemiga és l’acció humana que deteriora i abandona la terra. Sense la qual, recordem-ho, no hi hauria vida.

Llig l’article Incendis, gestió i investigació publicat per Artemi Cerdà al número 70 de Mètode.

Andrea González Garrigas. Estudiant de Periodisme, Universitat de València.
© Mètode 2012.

 

artemi-cerda-dins
© Andrea González
Artemi Cerdà amb el número 70 de la revista Mètode.

© Mètode 2012