Jesús Mosterín, el filòsof que estimava la ciència

En record de la figura del pensador

Ha mort Jesús Mosterín (1941-2017). No estava al corrent de la seua malaltia. Tant és així que el 13 de setembre de 2017 vaig proposar a la Fundació Gadea Ciencia que entrara a formar part del Comité Científic, format per un nombre creixent de científics del més alt nivell al nostre país que treballen en totes les àrees de la ciència. La petició va ser acceptada per la Comissió d’Accessos en la seua reunió del 20 de setembre. En la meua carta de motius expressava que Jesús Mosterín era un dels grans intel·lectuals del nostre país per al qual la ciència tenia un paper essencial com a eix de transformació de la societat.

Consubstancial al seu pensament va ser l’eliminació de les ambigüitats. Ha estat el gran sistematitzador de la ciència i el pensament al nostre país, reclamant des de sempre la claredat conceptual com a eina per a l’enteniment humà. Només cal donar una ullada a qualsevol dels seus llibres per a poder apreciar la seua capacitat didàctica en els arguments que esgrimia per a defensar les seues tesis. De cap manera se’l pot considerar com un filòsof acadèmic. La racionalitat amb què sempre va dotar la seua obra el va dur pels llocs més diversos del repertori d’assumptes que ens interessen.

La seua trajectòria professional, la seua formació en lògica i matemàtiques, la seua imparable devoció, passió i estudi de la ciència, la seua tasca divulgadora, la seua participació en múltiples fòrums de debat i el seu posicionament, per exemple, en defensa de la naturalesa i el dret dels animals, fan de Mosterín un filòsof singular i necessari. De mans de la ciència era com pensava que podríem arribar a justificar canvis en els pressupostos ètics i morals sobre els quals es funden les societats. Certament Jesús Mosterín ha sigut el Bertrand Russell espanyol, el filòsof de la seua devoció, i amb el que guardava un estret paral·lelisme en la forma de pensar i, en fi, de viure.

Jesús, la parca ha vingut per tu; sé que hauries preferit parlar amb ella per triar el final dels teus dies però, coneixent-te com ho feia, sé que estaves preparat.

© Mètode 2017

Catedràtic de Genètica, Universitat de València.