Making science

Nou anuari de la revista Mètode Science Studies Journal

Making Science - Mètode SSJ

Amb el títol Making science: a multitude of perspectives, la revista Mètode Science Studies Journal publica el seu anuari del 2018. El vuité volum d’aquesta publicació, editada en anglès, se centra en els reptes matemàtics del futur, la història dels sapiens des de la paleontologia, l’engany de la pseudociència i la divulgació mèdica a través de la literatura amb quatre monogràfics coordinats per experts i investigadors en aquestes matèries.

La revista recull, a més, altres articles de reflexió i anàlisi que ofereixen una pluralitat de perspectives que donen al lector ferramentes per poder entendre la complexitat de la ciència, com pot ser l’explicació neurocientífica de les decisions financeres o la natura com a qüestió política. Pel que fa a la portada, Mètode SSJ ha comptat amb una proposta de l’artista Javier Carvajal, una escultura que mostra la intersecció de tres tors que corresponen a les tres seccions quadrades del cub. Junt amb ell, artistes com Moisés Mahiques i Joël Mestre il·lustren els monogràfics continguts en aquest volum.

Mètode Science Studies Journal, que es pot consultar de manera íntegra en accés obert, es troba inclosa en diversos índexs i bases de dades com Scopus, Google Scholar, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

© Mètode 2018