Per què cal llegir Darwin?

Charles Darwin, 200 anys després

portada 60 25 anys mètode
Imatge de Martí Domínguez al seu despatx.

Martí Domínguez, director de la revista Mètode, va coordinar Darwiniana en ocasió de l’any Darwin.

L’any 2009 es va celebrar el bicentenari del naixement de Charles Darwin. La revista Mètode ho va celebrar amb aquest monogràfic, centrat sobre diferents aspectes de la investigació del naturalista, i també amb la publicació de la seua Autobiografia, que estava inèdita en català.

Certament, aquesta efemèride va reviscolar l’interès editorial per Darwin, i es varen produir diverses edicions i reedicions. En aquest sentit, vull citar dos projectes molt ambiciosos desenvolupats per aquelles dates: la publicació de les seues obres completes, duta a terme d’una banda per l’editorial Laetoli i la Universitat Pública de Navarra, i per l’altra per les publicacions del CSIC junt amb l’editorial Catarata. Durant aquests anys, es varen publicar obres del tot transcendentals en el pensament darwinista, com La fecundación de las orquideas (Laetoli), La expresión de las emociones (Laetoli), Las formas de las flores (Laetoli), La variación de los animales y las plantas bajo domesticación (Catarata).

«La possibilitat de tenir les obres completes de Darwin en espanyol sembla cada vegada més complicat i incert, i sense dubte és una llàstima i un greu error»

Malauradament, amb l’arribada de la crisi econòmica, aquests dos projectes quedaren aturats. La possibilitat de tenir les obres completes de Darwin en espanyol sembla cada vegada més complicat i incert, i sense dubte és una llàstima i un greu error. En aquest sentit, potser no hi ha hagut per part de la comunitat investigadora prou de suport a aquestes iniciatives, i sovint el pes editorial ha recaigut massa sobre els editors, que tot i comptar amb ajudes institucionals, no els ha eixit rendible. Encara que resulte sorprenent, i quasi una contradictio in terminis, els biòlegs no llegeixen Darwin.

Aquesta afirmació, que pot ser massa contundent, cal prendre-la cum grano salis. Però si les obres de Darwin foren suficientment sol·licitades pels estudiants de les carreres de ciències, o pel seu professorat, no s’hauria produït segurament aquesta dimissió de les editorials implicades. Pot semblar que la lectura de Darwin és un passatemps amable que no aporta gran cosa a una formació moderna investigadora, però això és un error. La lectura de Darwin obri molts camins sobre com investigar, sobre com afrontar els problemes metodològics, sobre com creuar idees i dur endavant projectes de recerca. Sorprenentment, Darwin és molt actual.

Amb la publicació del número de Mètode, vàrem tractar tots aquests temes, com la peripècia vital del científic de Down. És un número ben bonic, il·lustrat pel gran pintor Willy Ramos, que va realitzar ex professo unes excepcionals aquarel·les. Així doncs, esperem que no tinguem que esperar al pròxim centenari per a parlar de Darwin. Clar que, tal com van les coses, tampoc em sorprendria gota.

El 2009 es compleix el segon centenari del naixement de Charles Darwin i els cent cinquanta anys de la publicació de L’origen de les espècies. La figura d’aquest científic està lligada directament a la seua teoria de l’evolució, i en aquest sentit és àmpliament popular, però també és cert que bona part de la resta de la seua obra és poc coneguda.

0
© Mètode 2017