El repte de conservar la biodiversitat agrària valenciana

El pla de diversitat agrària valenciana vol preservar les varietats hortícoles valencianes

«El Pla de la diversitat agrària valenciana té com a objectiu principal garantir la conservació de les varietats locals valencianes»

El passat dijous 1 de juny, la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural va presentar el Pla de la diversitat agrària valenciana, que té com a objectiu principal garantir la conservació de les varietats locals valencianes i la seua divulgació. En aquest sentit, Elena Cebrián, consellera d’aquesta àrea, afirma que el repte consisteix a crear una nova demanda per a les nostres varietats locals. «Açò ho farem transmetent les qualitats d’aquestes varietats: el sabor, els beneficis per a la salut i la vinculació al territori», explica la consellera. Amb aquest pla es vol fer una aposta ferma per la conservació de les nostres varietats tradicionals, «tant al camp dels llauradors com a la taula dels consumidors, perquè tinguen un futur esperançador», sentencia Cebrián.

Elena Cebrián. / Fotografia de María Marín

El pla, presentat per Josep Roselló, cap de Secció de Tecnologia, Projectes i Recursos del Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia, té diverses línies d’actuació: la més potent és el foment de la conservació i el cultiu de varietats locals. Per aconseguir-ho, es crearà un catàleg de varietats locals d’interés agrari: un llistat de recursos hortícoles amb informació agronòmica i cultural per tal de promoure el seu ús i ajudar a conservar la biodiversitat. Aquesta peça clau del projecte posa en relleu el coneixement de la gent major pel que fa a les varietats locals i la necessitat de mantenir-lo perquè aquestes no es perden. «Necessitem saber els usos, les virtuts, els problemes, els defectes i els avantatges de les nostres hortalisses», comenta Roselló. Aquestes fitxes seran públiques i estaran penjades a la pàgina web de la Conselleria per donar a conèixer al consumidor el gran nombre de varietats que existeixen a la nostra agricultura.

Altres ferramentes d’aquest pla seran, d’una banda, la creació d’una col·lecció de llavors de varietats locals que els llauradors podran utilitzar, i també d’una comissió formada per tots els actors implicats en la recuperació i la conservació de les varietats tradicionals, i encarregada de coordinar el pla. A més, la Conselleria vol col·laborar amb altres entitats que estan realitzant tasques relacionades amb aquest camp. Per últim, la conservació i l’ús de varietats per part dels agricultors es fomentarà amb un Acord de Transferència de Materials: la Conselleria cedirà les llavors als agricultors perquè les utilitzen lliurement a canvi que aquests mantinguen el contacte amb la institució per tal de realitzar un seguiment.

«Es crearà un catàleg de recursos hortícoles amb informació agronòmica i cultural per tal de promoure el seu ús»

Un altre dels eixos d’aquest Pla de la diversitat agrària valenciana és el foment de l’ús i del cultiu de l’agricultura ecològica, a causa de la poca disponibilitat que hi ha per obtenir llavors ecològiques certificades. D’aquesta manera, es vol aconseguir una ajuda específica per a conservar aquestes varietats locals ecològiques i establir així una relació amb aquest sector, per tal de conèixer la seua situació actual i les seues necessitats. També hi ha l’objectiu de crear una xarxa d’agricultors col·laboradors per a dur a terme una investigació participativa sobre la problemàtica de les varietats tradicionals en el context de la producció ecològica. Però, les ciutadanes i ciutadans també som part d’aquest pla, ja que es vol fomentar la promoció, la divulgació i el consum de varietats locals. «Sense que els ciutadans coneguen els potencials de les varietats i la seua diversitat, no tenim garantida la salvació de llavors que ara estan en risc d’erosió genètica», explica Josep Roselló. Aquesta divulgació es centrarà sobretot en els mercats de proximitat i el món de la gastronomia de qualitat. A més, s’elaborarà material divulgatiu adaptat a cada públic: escolars, turistes, gent gran… «Si la gent coneix les varietats locals, les demanarà i els agricultors les cultivaran», afirma Josep Roselló.

Josep Roselló. / Fotografia de María Marín

L’últim eix d’aquest pla se centra en el foment de la recerca, la innovació i la transferència de les varietats locals. L’objectiu és potenciar la investigació i el desenvolupament als centres públics que estan investigant i experimentant sobre aquesta matèria. També es vol millorar la fluïdesa de les relacions amb altres institucions que treballen amb varietats locals i afavorir la formació dels agricultors per augmentar la professionalització del sector.

També van intervenir en la presentació Gabriel Ballester, coordinador del Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF), qui va explicar la participació d’aquest banc de llavors al pla. Una participació que va començar ja fa un any i que consisteix en la conserva i ampliació de la col·lecció base, una reduïda quantitat de llavors que es guarden a llarg termini per ser utilitzades en cas de catàstrofes, i la col·lecció activa, composada per llavors que s’utilitzen contínuament. El cap de Secció de Protecció dels Recursos Naturals, Emili Laguna, va fer un recorregut per la importància de la biodiversitat del nostre territori, tant de flora silvestre com de recursos cultivats, i la seua estreta relació. A més, va expressar la seua preocupació per la desaparició continuada d’espècies vegetals: «El nombre d’espècies al nostre territori és reduït, al voltant de 50 o 60, però al llarg de la història s’han arribat a cultivar més de 250. Açò ens fa veure tot el que hem perdut», ens explica Emili Laguna.

© Mètode 2017

Estudiant de periodisme de la Universitat de València.