Science grid: The public understanding of science

‘Mètode Science Studies Journal’ publica el seu sisé número

portadaMETODESSJ-2016

Amb el títol Science grid: The public understanding of science, la revista Mètode Science Studies Journal, editada per la Universitat de València, publica el seu número de 2016. El sisé número d’aquesta publicació, editada en anglès i amb una periodicitat anual, se centra en l’origen de la vida, la comunicació de la salut, el canvi climàtic i la retòrica de la ciència, amb quatre monogràfics coordinats per experts i investigadors en aquestes matèries.

La revista recull a més altres articles de reflexió i anàlisi sobre altres branques científiques com la història de la ciència, l’etnobotànica o el periodisme científic, entre altres. Pel que fa a la portada, Mètode SSJ ha comptat amb una part de la sèrie «Colour composition» de l’artista Oliver Johnson. En aquesta, l’autor explora el fenomen del color i els límits de l’art pictòric emprant diferents processos creatius, ja que la composició de l’obra depèn de diferents factor com la repetició, la continuïtat, el caos i el canvi.

Mètode Science Studies Journal, que es pot consultar de manera íntegra en accés obert, es troba inclosa en diversos índexs i bases de dades com Scopus, Google Scholar, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

© Mètode 2016.

Consulteu el número íntegre de Mètode Science Studies Journal ací: http://www.uv.es/metode

© Mètode 2016