Unravelling science

Nou anuari de la revista Mètode Science Studies Journal

Amb el títol Unravelling science, la revista Mètode Science Studies Journal publica el seu anuari del 2017. El setè volum d’aquesta publicació, editada en anglès, se centra en els secrets de la neurociència, la connexió entre ciència i ideologia, la ciència amb perspectiva de gènere i l’astrofísica i la cosmologia del segle XXI, amb quatre monogràfics coordinats per experts i investigadors en aquestes matèries.

La revista recull, a més, altres articles de reflexió i anàlisi sobre l’estat actual de la ciència, com poden ser les polèmiques sorgides per la publicació d’articles que han resultat fraudulents. Pel que fa a la portada, Mètode SSJ ha comptat amb una proposta de l’artista Sergio Barrera, Layers of brojen paint, folded and unfolded nº IV, una obra amb la qual explora les possibilitats de la mateixa pintura. Junt amb ell, artistes com Aurora Valero i Paula Bonet il·lustren els monogràfics continguts en aquest volum.

Mètode Science Studies Journal, que es pot consultar de manera íntegra en accés obert, es troba inclosa en diversos índexs i bases de dades com Scopus, Google Scholar, ERIH Plus i Latindex, entre altres.

© Mètode 2017