DECRESIM és un projecte finançat per l’European Research Council que té com a objectiu avançar en l’ús de molècules magnètiques per a entendre millor certs fenòmens quàntics, un camp poc desenvolupat fins ara. Aquest grup d’excel·lència de la Universitat de València vol investigar les lleis

READ MORE