Què és la intel·ligència? En «The Measure of All Minds», José Hernández-Orallo reflexiona sobre com mesurar la intel·ligència humana, animal i artificial. El llibre pretén crear vincles entre l'avaluació de la intel·ligència artificial, molt poc desenvolupada, i una tradició centenària d'avaluació de la intel·ligència humana

READ MORE