El cuc de seda i les seues metàfores

Els procediments metafòrics són la base del llenguatge tècnic i popular que ha segregat el món de la sericicultura. A més, el cuc de seda és un animal fascinant sobre el qual recauen moltes interpretacions simbòliques.

Un animal domèstic que, durant el seu període larval, viurà cinc edats distribuïdes al llarg de trenta dies en què el seu pes augmentarà 8.000 vegades i la dimensió vora 6.000. Que conviu amb les persones i, en la seua cinquena edat, el temps de la «fressa», quan pareixen «matxos» o «borregos» menjant, et tiren de casa. Un animal que menja i dorm: rosega o «broda» la fulla per la vora i dorm damunt un «llit», que cal netejar. Quan canvia la seua «pell» hi deixa les «camises». Entre altres accions, «pixa», «camina» i «roda el cap». Els més primerencs a l’hora de filar són «matiners» o «correus» i els malfaeners «manteros» o «peresosos». En aquest punt comença a emetre la bava sèrica que s’enrotlla entorn del cos de l’animal fins a tancar-lo completament en el capell. Aquesta fase, que dura vora tres dies, és seguida de la transformació de la larva en crisàlide i d’aquesta en paloma. Després de vora quinze dies del tancament del capell, la paloma ix del capell, s’acobla i comença a pondre els ous, a «cagar la llavor», tancant així el cicle.

Pel soroll que fan en sacsar-les, les crisàlides recorden a les «cacaues». Per la seua forma, «com panses», les crisàlides a qui han extret el fil després d’assecades –els «cucs de perola»– són anomenades, per algunes filaneres, «xufes» i poden ressemblar a una «moneta» o una «mongeta». I, quan els cucs es fan «lletosos» un any sí i un altre també, el colliter justifica la necessitat d’una desinfecció amb l’argument que la cambra «s’ha cansat» o «s’ha encucat». Per això no hi ha cosa que done més feina al món que una «onça de cucs», i en conseqüència es pot dir que «el qui tinga cucs, que pele fulla!»

Alexandre Bataller Català. IES Campanar, València.
© Mètode 50, Estiu 2006.

 

«Els procediments metafòrics són la base del llenguatge que ha segregat el món de la sericicultura»

El cuc de seda i les seues metàfores

© Mètode 2008 - 50. Una història de violència - Número 50. Estiu 2006
POST TAGS:

Professor del departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura. Universitat de València.