El retorn a la tradició

Des dels inicis de l’agricultura els llauradors han triat, millorat, intercanviat i adaptat algunes espècies naturals a les seues necessitats, desenvolupant així una enorme diversitat dins de cadascun dels vegetals i animals domesticats.

Aquesta importantíssima diversitat biològica està perdent-se ràpidament. La causa principal és el canvi sofert pels sistemes de producció agrària, les tecnologies actuals potencien el monocultiu i la simplificació, recolzant-se en poques espècies i varietats, que a més a més estan controlades per mecanismes tècnics i legals.

Sembla que la tendència serà intensificar aquesta línia de simplificació i control de la diversitat agrària, però també apareixen amb força nous plantejaments alternatius que busquen recuperar l’ús de les varietats locals i els coneixements tradicionals, per fer créixer models de producció i consum més sostenibles.

Articles del dossier:

© Mètode 2009 - 61. Ciència i exili - Número 61. Primavera 2009
POST TAGS:
Tècnic agrícola. Estació Experimental Agrícola de Carcaixent.