Editorial núm. 78

«Res té sentit en biologia si no és a la llum de l’evolució.» Aquesta frase del biòleg rus Theodosius Dobzhansky s’ha convertit en un dels lemes de la biologia actual per subratllar la importància de la teoria de Darwin en tots els camps d’aquesta disciplina científica. Dobzhansky, que va saber conciliar els nous estudis genètics amb la teoria evolutiva, se’ns presenta com un far que il·lumina tota la nostra època.

I no sols des del punt de vista teòric. La poderosa empremta de Darwin ha deixat també un ric i divers recorregut en l’enginyeria biològica, amb un ampli ventall d’aplicacions biotecnològiques. En aquest monogràfic, titulat «La llum de l’evolució» i brillantment coordinat per Fernando González Candelas, catedràtic de Genètica de la Universitat de València, hem intentat mostrar el vessant pràctic de la teoria evolutiva. Unes pàgines que pretenen oferir una altra perspectiva de l’evolució, acompanyades de la proposta artística de Tania Blanco, que ens invita a reflexionar sobre el paper de la ciència a través de les seues obres.

Un monogràfic atractiu i suggeridor, i potser més necessari que mai, atès el continu avenç de certes actituds antievolucionistes –que no són en el fons sinó anticientífiques– en alguns sectors de la nostra societat. Per aquest motiu és fonamental reivindicar la importància de la divulgació de la ciència i de l’ensenyament, sense oblidar la necessitat de mantenir el nostre sistema de recerca i innovació. Així ho reivindica el físic Jorge Velasco, delegat del CSIC a Brussel·les, en una contundent tribuna que obre aquest número i que vol ser un toc d’atenció als nostres representants polítics.

Un número de Mètode que es completa amb un interessant document sobre el pòlip de Trembley i les disquisicions filosòfiques que la seua descoberta va produir en el segle de les Llums, entrevistes a l’escriptor Màrius Serra i al psicòleg Howard Gardner, o un article que ens descobreix la presència d’éssers vius prehistòrics entre nosaltres, com són els Triops. Tot plegat, un número de Mètode, com sempre, a la llum de la ciència.

Martí Domínguez. Director de Mètode.
© Mètode 78, Estiu 2013.

Editorial núm. 78
Editorial núm. 78

© Mètode 2013 - 78. La llum de l'evolució - Estiu 2013