Editorial núm. 86

La ciència necessita ser comunicada i en aquesta comunicació, el què i el com van ineludiblement de la mà. La retòrica és fonamental tant en la pròpia concepció científica com en la divulgació que se’n faça. Camille Flammarion o Galileu, per exemple, empraren amb saviesa adjectius, preguntes, comparacions i metàfores, entre d’altres recursos retòrics, per tal de comunicar millor les seues idees. També Charles Darwin va combinar el rigor i la documentació amb una prosa senzilla i elegant. Com diu Janet Browne, L’origen de les espècies «està escrit en un estil meravellosament personal. No inclou gràfiques ni fórmules, no hi ha cap referència a xifres embolcallades en la bata blanca d’un laboratori, ni tampoc llenguatge especialitzat». Evidentment, hi ha vegades que les fórmules són necessàries però sovint fa la impressió que la ciència, en el seu afany de mostrar-se el més objectiva possible, ha descuidat l’estil. Precisament de les constriccions actuals de l’article científic –començant per la tria d’una determinada llengua, l’anglès– ens parla Dominique Maingueneau en aquest monogràfic, que ha estat coordinat per Vicent Salvador, catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat Jaume I de Castelló. També Sebastià Serrano ens acosta a les paradoxes, mentre que Tomás Albaladejo analitza els elements del discurs en un text de Santiago Ramón y Cajal. La professora emèrita del MIT Evelyn Fox Keller aborda la complexitat de definir conceptes en revisió contínua, com passa en la genètica, mentre que Celeste Condit i Leah Ceccareli expliquen com es transmet la identitat del científic. En el primer cas, a través dels discursos de l’OMS durant la recent epidemia d’ebola i en el segon, a través de les pel·lícules de zombis. Tanca el monogràfic una entrevista al lingüista George Lakoff, investigador en teoria neuronal i llenguatge i autor de llibres tan destacats com Metàfores de la vida quotidianaNo pensis en un elefant! Aquest diàleg entre fons i forma es manté amb les poderoses il·lustracions de l’artista Pere Salinas (Barcelona, 1957) i la sèrie titulada «Retòrica del blau».

Martí Domínguez. Director de Mètode.
© Mètode 86, Estiu 2015.

© Mètode 2015 - 86. Paraula de ciència - Estiu 2015