Editorial: Instants de ciència

L’escriptora Susan Sontag es va referir a la fotografia com «la manera moderna de mirar: predisposada a favor dels projectes de descobriment i d’innovació». Les fotografies, afirmava, són l’entrada principal a realitats de les quals no tenim una vivència directa. En aquest número hem volgut precisament això, fixar- nos en aquesta mirada moderna que ens permet captar instants que milloren el coneixement disponible sobre el nostre entorn i ens fan reflexionar sobre la seua conservació. El volum ha estat coordinat per Roberto García-Roa, investigador en Ecologia Evolutiva a la Universitat de Lund (Suècia), però també un dels fotògrafs de natura i conservació més destacats del panorama actual. Les seues fotografies han obtingut nombrosos reconeixements com el premi Capturing Ecology atorgat per la British Ecological Society, que ha guanyat fins a tres ocasions. La poderosa imatge de portada d’aquest número, així com les dels separadors del quadern central, són una bona mostra del seu treball. Les seues fotografies ens acosten el món de la biodiversitat des de la seua mirada, precisa alhora que compromesa. En el número també trobem entrevistes destacades a la fotògrafa de natura Cristina Mittermeier, al filòsof Peter Singer i a l’escriptora Carolyn Steel, així com articles i seccions que ens fan reflexionar sobre el coneixement científic i la comunicació de la ciència. Susan Sontag ens advertia també que totes les imatges són fragments, detalls, que no hi ha una fotografia definitiva. De la mateixa manera, cada número de Mètode ens acosta a bocins de coneixement, instant de ciència que ens ajuden a conformar el coneixement del món que ens envolta. Un coneixement que és més necessari que mai per a comprendre i fer front als reptes que ens esperen. Per això és especialment trista la notícia de la desaparició de la revista Investigación y Ciencia, que ens arriba durant la redacció d’aquest editorial. Un bioindicador de la mala salut de la nostra cultura científica, i que ens hauria de fer reflexionar sobre el paper que realment atorguem a la divulgació i a la comunicació de la ciència.

© Mètode 2023 - 116. Instants de ciència - Volum 1 (2023)