Editorial núm. 26

El Mediterrani no és ni tan sols un mar; és, com s’ha dit, «un complex de mars», i de mars, a més a més, es­qui­txats d’illes, tallats per penínsules, envoltats per costes ramificades. La seua vida es troba barrejada amb la terra, la seua poesia té molt de rústica, els seus marins són, quan arriba l’hora, camperols tant com homes de mar. El Mediterrani és el mar de les oliveres i de les vinyes tant com el dels mercaders, i la seua his­tòria no es pot separar del món terrestre que l’envolta, com l’argila que s’enganxa a les mans de l’artesà que la modela. Lauso la mare a tente’n terro («Elogia la mar i queda’t a terra»), diu un proverbi provençal. Per això costa feina saber quina classe de personatge històric és aquest Mediterrani: necessitem, per arribar a es­brinar-ho, posar en l’empresa molta paciència, remenar molts papers i exposar-nos, evidentment, a certs errors inevitables.
Fernand Braudel
El Mediterrani i el món mediterrani en l’època de Felip II (1966)

Amb aquest nou número, la revista Mètode inicia una nova i, en certa manera, singular etapa. Nova, perquè a partir d’ara Mètode ix al carrer amb PVP, la qual cosa significa poder entrar dins dels canals de distribució, exposició i venda habituals a les publicacions periòdiques. I singular perquè resulta sens dubte una novetat que una publicació exclusivament científica s’arrisque a fer-se un lloc en el mercat entre alres productes de caràcter més literari i humanista.

No obstant això, és una ferma prioiritat del vicerectorat d’Investigació de la Universitat de València difondre els resultats de la investigació que es realitza als nostres centres de recerca. I Mètode naix amb aquest desig de divulgar, de la manera més accessible possible, els resultats de la investigació universitària. Tanmateix, també és necessari obrir la revista a col·laboracions d’investigadors d’altres centres i universitats, per tal que els punts de vista siguen diversos i que d’aquest enfocament pluridisciplinar en resulte un producte atractiu i innovador.

La prova més fefaent la tenim en aquest nou número, en què el monogràfic ha estat confeccionat per les col·laboracions d’investigadors de diverses universitats i centres de recerca. Amb el títol «Redescobrir el litoral» hem volgut donar una visió tan àmplia i heterogènia com ha estat possible dels greus roblemes que afecten actualment la costa mediterrània, perquè aquest també ha de ser un dels objectius prioirtaris de Mètode: servir de punt de trobada per a l’anàlisi i exposició dels temes que afecten dirextament la nostra societat. Solament així aconseguirem fer de la difusió de la nostra investigació quelcom d’interessant per al públic, i de Mètode una revista buscada i seguida pels lectors.

© Mètode 2000 - 26. Redescobrir el litoral - Estiu 2000