Editorial núm. 72

El món de les plantes màgiques és un món fascinant, estrany i antirealista. Amb elles podem guarir evidentment un mal de pedra o una diarrea galopant, ja desnonats per la ciència; però també podem volar pels aires amb la Veloç o bé cuinar divinament amb l’ajuda i la pràctica d’un misteriós «Ch’i». Caldria, tanmateix, que ens guardéssim d’algunes plantes diabòliques que poden obrir les portes i finestres i penetrar silenciosament dins les alcoves.

Joan Perucho, Botànica oculta

Les plantes han fet l’home. En el procés d’hominització l’accés als secrets «màgics» dels vegetals degué representar un paper cabdal. El coneixement de les plantes degué ser una primera baula en l’accés a la cultura i en la necessitat de transmetre-la: qui sap si un dels primers memes humans va anar lligat a l’ús curatiu o al·lucinogen (diabòlic) d’algun vegetal. En aquest monogràfic de Mètode, a cura del professor Joan Vallès, hem volgut reflexionar sobre el paper de l’etnobotànica al nostre país i terres pròximes, sobre la seua vigència i la necessitat d’estudiar-la. El monogràfic, il·lustrat pel poderós signe artístic de Frederic Amat, es complementa amb els textos botànics del poeta Gaspar Jaén i Urban, que també els ha il·luminat amb les seues elegants aquarel·les. Per altra banda, en aquest número de Mètode presentem un breu dossier al voltant del llibre El planeta dels simis, recentment traduït pel Servei de Publicacions de la Universitat de València: unes aproximacions des del punt de vista de la cinematografia, la ciència i el dret, amb el complement colpidor dels olis de Uiso Alemany. Tot plegat, una nova mostra de la fèrtil combinació de l’estudi, la imaginació i el temperament, en la idea goethiana que ens recorda el rector Esteban Morcillo a la seua tribuna: «L’estudi no és suficient sense la imaginació, i l’estudi i la imaginació no basten sense el temperament.»

MÈTODE - Universitat de ValÈncia. NÚM. 72. Hivern 2011/12. EDITA: Vicerectorat d’Investigació. DIRECCIÓ: Martí Domínguez. CONSELL ASSESSOR: Josep Lluís Barona, José Pío Beltrán, Pedro M. Carrasco, Olga Gil, Ramon Lapiedra, Amparo Latorre, Isabel Mateu, Joan F. Mateu, Esteban Morcillo, Andrés Moya, Jesús Navarro, Juli Peretó, Francisco Tomás. COL·LABORADORS: Xavier Bellés, Josep Vicent Boira, María José Carrau, Paula Casal, Jesús Ignasi Català, Ester Desfilis, Joan Ferrando, Ramon Folch, Simón Fos, David Jou, Emili Laguna, Vicent J. Martínez, Albert Masó, Nuria Mengual, Josep Perelló, Maria Josep Picó, Tatiana Pina, Mercè Piqueras, Manel Porcar, Jesús Purroy, Lluís Reales, Azahara Rubio, Anna Sanchis, Fernando Sapiña, Pau Sisternas, Andrea Torres, Jorge Velasco, Jorge Wagensberg. FOTÒGRAFS: Miguel Lorenzo, Ana Ponce, Valentín Rodríguez. ASSES­SORAMENT LINGÜÍSTIC: Josep Agustí. ASSES­SORAMENT ANGLèS CIENTÍFIC: Fabiola Barraclough, Interglobe Language Links. CAP DE REDACCIÓ: Anna Mateu. PORTADA I MAQUETACIÓ: José Luis Iniesta Ferrándiz. ADMINISTRACIÓ I SUBSCRIPCIONS: Anna Alcàcer (tel.: 96 386 45 61). IMPREMTA: Textos&Imatges. Polígon Industrial Mas de Baló. Parcel·la 13. 46190 Riba-Roja del Túria (València). DIPÒSIT LEGAL: V-1717-1992. ISSN: 1133-3987. DISSENY WEB: José L. Iniesta. WEB: Nuria Mengual. Per a qualsevol consulta, adreceu-vos a la redacció de MÈTODE. Jardí Botànic de la Universitat de València. C/ Quart, 80. 46008 València. Tels.: 96 315 68 28/00. Fax: 96 315 68 26. Correu Electrònic: [email protected]. WEB MÈTODE: http://www.metode.cat. preu d’aquest número: 7 euros.

© Mètode 2012 - 72. Botànica estimada - Hivern 2011/12
POST TAGS: