Editorial núm. 88

Per a comunicar temes de salut es requereix especialització, ser capaç d’entendre determinats conceptes, posar en context xifres, resultats d’investigacions, no deixar-se dur per afirmacions alarmistes però tampoc minimitzar possibles riscs. En els darrers mesos hem tingut diversos exemples que ens mostren la importància dels mitjans de comunicació a l’hora de transmetre una informació contrastada en qüestions que afecten la salut. El periodisme ha d’evitar sempre caure en errors i en la desinformació, però quan parlem de temes de salut les precau­cions potser han de ser majors. Altrament es poden generar falses expectatives, minimitzar riscs o, per contra, fomentar temors innecessaris.

Aquests temes, entre d’altres, es van tractar al seminari Comunicar la salut que la revista ­Mètode va organitzar, juntament amb la UIMP, el passat mes d’octubre a València. Les jornades van constituir un interessant punt de trobada entre professionals de la salut i de la comunicació. El monogràfic, que compta amb la participació de periodistes però també d’investigadors internacionals, és una bona mostra dels aspectes que al seminari es van debatre. Tot això, acompanyat per les il·lustracions de l’artista Vicent Marco, que ens proposa una sèrie d’imatges suggerents i que conviden a aprofundir en diversos aspectes dels temes tractats en el monogràfic. 

Finalment, cal fer esment de dues notícies importants. La primera, la publicació d’El Jardí Animat, la vuitena monografia de Mètode, a cura del Gabinet Didàctic del Jardí Botànic de la Universitat de València, dirigit per María José Carrau, i on amb tanta brillantor es divulga una visió educativa del món de les plantes. I la segona, el darrer reconeixement que ha rebut Mètode en convertir-se en una revista indexada per Scopus, editat per Elsevier, i que contribuirà a augmentar substancialment l’impacte dels articles que s’hi publiquen. Mètode ha anat convertint-se a poc a poc en una referència en el món de la difusió i estudi de la ciència, i aquesta inclusió en Scopus n’és una mostra clara del reconeixement internacional que ha aconseguit. Així doncs, a Mètode estem d’enhorabona!

Martí Domínguez. Director de Mètode.
© Mètode 88, Hivern 2015/16.

© Mètode 2016 - 88. Comunicar la salut - Hivern 2015/16