Professora Serra Húnter del departament de Medicina Experimental. Universitat de Lleida.