Professora agregada Serra Húnter del Departament de Medicina Experimental de la Universitat de Lleida.