«Atlas del firmamento», de Vicente Aupí

51-21

Atlas del firmamento 
De la Osa Mayor a las Nubes de Magallanes
Vicente Aupí
Editorial Planeta. GeoPlaneta, 1988. 307 pp.

Atlas del firmamento, publicació recent del periodista i amic Vicente Aupí, és un bell llibre editat per Planeta i que considere d’obligada consulta tant per a l’aficionat i estudiós de l’astronomia com per a qui s’aproxima per primera vegada a aquesta ciència i afició tan popular en la nostra època.

Amb un format molt manejable i una presentació molt acurada, el llibre conté un gran nombre de fotografies, algunes del mateix autor i d’altres procedents de molt diverses fonts. En cada tema, el text es basa i es complementa perfectament amb aquest material visual, acompanyat dels corres­ponents aclariments. El llibre conjuga, en cadascun dels capítols i apartats, les facetes històrica i més actual d’aquesta cièn­cia, i posa de manifest tant el profund i extens coneixement que té l’autor de les ma­tèries descrites com l’agilitat de la seua ploma periodística. Aquest Atlas del firmamento conté una visió molt completa dels principals temes que interessen el vertader aficionat, descrits d’una manera concisa i amena. Partint del nostre entorn terrestre i arribant fins una incursió en els límits de l’univers, el llibre dóna una visió àmplia i actualitzada de la instrumentació astronòmica, el sistema solar, les estrelles i les galàxies. El contingut del llibre es complementa amb diverses taules, agrupades en un apèndix final, i una bibliografia molt acurada. Cal destacar, per la seua originalitat i perfecta presentació, la «Guía fotográfica de la vía láctea», basada en les plaques obtingudes per E. Barnard en els primers anys d’aquest segle i que són una referència obligada i un exemple a emular per les actuals generacions d’aficionats i professionals de l’astronomia. Un altre capítol important el constitueix l’«Atlas de las estrellas», de fàcil consulta per a l’usuari del llibre i que és, sens dubte, un dels seus al·licients principals. Aquesta sèrie de mapes ha estat preparada per Juan Conejero, afi­cionat a l’astronomia des de fa molts anys i excel·lent professional de l’edició i la informàtica.

Obtinguts a partir de les fonts més modernes i precises (catàlegs Hipparcos i Tycho), els 54 mapes i 6 cartes, d’acurada presentació i notació molt completa, contenen les estrelles i objectes no estel·lars de major interès per a l’aficionat. En resum, l’Atlas del firmamento és una obra d’interès en el panorama astronòmic actual, amb la qual el professional podrà actualitzar dades i coneixements, el profà hi trobarà moltes satisfaccions i l’aficionat el podrà consultar en les seues eixides al camp acompanyat del seu telescopi.

© Mètode 1999 - 21. Comprendre l'univers - Número 21. Primavera 1999
POST TAGS:

Observatori Astronòmic de la Universitat de València.