«Cómo vivimos, por qué morimos», de Lewis Wolpert

La vida de les cèl·lules

109a-77

Cómo vivimos, por qué morimos. La vida secreta de las células / Lewis Wolpert, Traducció de Dulcinea Otero-Piñeiro. / Tusquets. Barcelona, 2011. 235 pàgines.

En qualsevol dia de les nostres vides, a qualsevol hora, a qualsevol minut, fins i tot a qualsevol instant, les cèl·lules del nostre organisme estan bullint d’activitat. Aquesta activitat és un constant d’entrades i eixides de molècules travessant la membrana plasmàtica, de síntesi de proteïnes, de replicació de material genètic, de consum d’ATP (la «moneda rico-energètica» del nostre organisme), de regeneració d’aquest ATP, de lluita contra agents patògens… de mort cel·lular.

Lewis Wolpert, enginyer civil i biòleg, explica d’una manera molt senzilla, però a la vegada plena de conceptes clau per a entendre la citologia o l’embriologia, que les cèl·lules que formen un ésser humà s’organitzen, es reprodueixen, evolucionen dins del seu propi cicle cel·lular, corregeixen les seves errades de replicació a l’ADN i moren.

L’obra va passant per les quatre característiques bàsiques d’una cèl·lula: la replicació, la capacitat de generar energia, la seva evolució i finalment la mort. Explica per què les proteïnes són tan importants en la vida, el paper que desenvolupen i les conseqüències que poden aparèixer si hi ha errades. Ens acosta als processos de replicació del material genètic. I, per descomptat, a la formació d’un nou ésser humà, des del moment de la fecundació fins a la formació del fetus passant per l’embrió. Els capítols dedicats a les malalties i l’envelliment mostren un recull de malalties molt comunes, d’origen bacterià o víric, diferents tipus de càncer o malalties autoimmunes, així com el funcionament bàsic del nostre sistema immunitari.

A cada capítol de llibre, Wolpert fa una petita introducció per situar el lector. Així, per exemple, al capítol dedicat a la nostra funció de relació (el moviment, el pensament, la detecció d’estímuls per part dels òrgans dels sentits), fa una explicació breu i senzilla al voltant del teixit nerviós i la cèl·lula principal: la neurona. Al capítol dedicat a la supervivència ens va contant com les nostres cèl·lules lluiten contra patògens, principalment bacteris i virus. Moltes vegades guanyen la batalla, d’altres no.

A la resta de capítols ens explica com pot aparèixer un càncer o altres malalties com la fibrosi quística, la diabetis, la depressió o el Parkinson. Malalties lligades a l’herència, malalties lligades a l’ambient…

L’autor, a banda de fer les explicacions de citologia, inclou nombroses curiositats i situacions amb què es varen trobar alguns investigadors. Per exemple el cas del doctor B. Marshall i el seu «molt estret» vincle amb Helicobacter pillory i les úlceres estomacals. També la relació de S. Brenner, el magnesi i el descobriment d’un tipus d’ARN (l’ARN missatger) després de passar una estona a la platja amb F. Crick un dia de Setmana Santa.

En resum, el llibre és molt recomanable per a aquelles persones que vulguin tindre una visió global de la citologia des d’un punt de vista molt actual.

© Mètode 2013 - 77. La línia roja - Primavera 2013
Doctora en Ciències Biològiques i professora de Biologia i Geologia a l'IES El Clot (València).