«Despilfarro», de Tristram Stuart

95-74

Tots, o almenys una bona part dels qui ja tenim uns quants anys, encara devem recordar de quan érem menuts aquelles recomanacions o ordres a l’hora de dinar o sopar que ens aconsellaven deixar el plat ben net, sense deixar-nos gens ni mica del menjar que teníem a la nostra disposició. Eren altres temps, en què els nostres pares i, sobretot, el nostres avis havien après, per força, la necessitat de traure el màxim rendiment dels aliments després de passar una guerra i una postguerra duríssimes, quan eren molt escassos.

Aquest llibre és un crit de protesta contra aquest món, en què es produeixen aliments per poder alimentar sobradament la població que acull, però en què cada dia moren persones per falta d’una alimentació en condicions. Una situació generada per les desigualtats, pels interessos comercials, per problemes polítics, tècnics o de distribució i transport, però que, en qualsevol cas, no fa més que afegir llenya a un foc que a poc a poc va consumint els qui disposen de menys recursos.

Aquesta pèrdua contínua d’aliments se centralitza principalment als països del Primer Món, a pesar que en els països pobres també es dóna, principalment per problemes de falta d’infraestructures per conservar-los i distribuir-los, mentre que en el Primer Món els aliments es perden per producció excessiva, descartats per raons simplement d’aspecte, problemes derivats de la legislació que s’aplica o per simple desídia i absència de consciència.

Davant aquesta problemàtica global, la publicació aporta una abundant informació per explicar com es perden els aliments i per què, on, qui n’és el responsable en molts casos, i finalment ens aporta solucions per tractar de fer minvar el problema, tant de manera general com també per a fer actuar senzills ciutadans i ciutadanes a través dels seus hàbits diaris de consum.

No cal entrar massa en profunditat per comprendre que aquest problema té caràcter ambiental, ja que produir, manipular, transformar, transportar, comercialitzar i consumir qualsevol aliment comporta una sèrie d’impactes ambientals associats, des del consum d’aigua o energia fins a la generació d’ingents quantitats de residus, o des de la transformació de terres verges o boscos en espais agrícoles amb la pèrdua consegüent de biodiversitat fins a la contribució al canvi climàtic global, però també, i de manera alarmant, és un problema social i ètic, perquè mentre que uns vivim en un món sense mancances, on es llancen tones i tones d’aliments als abocadors amb total despreocupació, altres no tenen pràcticament res per endur-se a la boca.

D’aquesta manera, l’objectiu final del llibre és moure consciències per tractar de pal·liar aquest problema aprofitant al màxim els recursos, de manera que es reduesca la pressió sobre els sistemes naturals per la producció d’aliments i que la població a escala global puga accedir millor a aquests recursos alimentaris com a element bàsic per a la seua qualitat de vida.

En aquest procés, tots podem posar el nostre granet d’arena: simplement, recordem què ens deien els nostres avis.

Víctor Benlloch Tamborero. Biòleg. Tècnic del Centre d’Educació Ambiental de la CV.
© Mètode 74, Estiu 2012.

 

 

 

Despilfarro
El escándalo global de la comida
Tristram Stuart
Traducció de María Hernández Díaz. 
Alianza. Madrid, 2011. 462 pàgines.

© Mètode 2012 - 74. La cala encantada - Estiu 2012
Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana.