«Ecocidio», de Franz J. Broswimmer

Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa de las especies
Franz J. Broswimmer
Ed. Laetoli, Pamplona, 2005, 318 pàgines.
Títol original: Ecocide. A Short History of the Mass Extinction of Species (2002)

Des de 1970 s’han extingit quatre espècies cada dia només a Brasil, la superfície boscosa mundial s’ha reduït pràcticament a la meitat i els recursos naturals són cada vegada més prop de l’exhauriment. L’extinció d’espècies és un fenomen inherent a l’existència de la vida en la Terra, però aquesta acceleració de la desaparició de flora i fauna només es pot explicar per l’acció de l’home. Es tracta d’un dels canvis ecològics més importants des de la desaparició dels dinosaures fa 65 milions d’anys. Ecocidio. Breve historia de la extinción en masa posa èmfasi en la nostra responsabilitat en l’empobriment de la biodiversitat del planeta mitjançant una anàlisi històrica de la relació entre l’ésser humà i la natura.

Amb un títol tan contundent i alhora significatiu com Ecocidio –etimològicament “extermini de la natura”– el sociòleg Fran J. Broswimmer realitza un repàs històric de la destrucció sistemàtica del medi ambient comesa per l’home des que aquest va començar a organitzar-se per caçar fins al que ell anomena la «gènesi del genocidi» que vindria per mà del naixement del capitalisme ja al segle xvi. D’aquesta manera, el llibre representa una interessant introducció a la història mediambiental i ofereix una visió sociològica de l’extinció en massa de les espècies, alhora que una reflexió sobre la situació actual en què ens trobem avui dia.

Amb el capitalisme, la natura queda reduïda a una simple font de recursos aprofitables per als seus objectius econòmics. Davant aquest fet, l’autor ens proposa una democràcia ecològica on els ciutadans i no l’economia tinguen el poder de decisió. «Vivim en una era d’ecocidi» i si no fem res per evitar-ho, els canvis seran irreversibles en un futur no gaire llunyà. Per a l’autor, les més de 30.000 espècies amenaçades en l’actualitat suposen un problema més urgent fins i tot que d’altres com la destrucció de la capa d’ozó o l’escalfament global.

Un llibre que ens proposa una interessant reflexió sobre allò que els éssers humans estem fent al planeta i a la seua diversitat. Al cap i a la fi, allò que ens fem a nosaltres mateixos, perquè, com el mateix autor del llibre afirma, «els humans no només formem part de la biodiversitat sinó que som profundament dependents d’ella».

© Mètode 2006 - 50. Una història de violència - Número 50. Estiu 2006

Cap de redacció de la revista Mètode.