‘Ecologismo real’, de José Miguel Mulet

Com conservar el planeta segons la ciència

Ecologismo real

Ecologismo real
José Miguel Mulet
Destino. Barcelona, 2021. 383 pàgines.

Ecologismo real és el títol de l’últim llibre de José Miguel Mulet, divulgador i catedràtic de Biotecnologia de la Universitat Politècnica de València. Mulet repassa què diu la ciència sobre com protegir el planeta i els missatges que arriben a la ciutadania sobre aquest tema, moltes vegades edulcorats o sense base científica al darrere. Ho fa, a més, amb el seu habitual toc d’humor àcid i amb anècdotes que permeten una lectura lleugera i amena.

L’autor proposa dues postures davant els problemes mediambientals: la maltusiana, que implica l’exhauriment dels recursos i el creixement limitat, i, per contra, la cornucopiana, que se centra a buscar solucions basades en ciència per a crear i optimitzar recursos. La seua contraposició explica el vaivé de les decisions preses tant per institucions, sense ànim de lucre o no, com per partits polítics i ciutadans. Mulet comença amb l’explicació científica d’un concepte molt popular lligat a l’ecologisme: parlem de canvi climàtic? O d’escalfament global causat per les activitats humanes? No és el mateix. En aquest tema també hi ha posicio­naments confrontats: negacionistes, adaptacionistes i fins i tot apocalipsistes. A partir d’aquesta reflexió explica conceptes com el win-win, la motxilla ecològica, la petjada d’un producte agrícola (blava, grisa, verda) o la petjada de carboni. Aquestes qüestions són importants per a plantejar-se les moltes accions i gestos quotidians que podem realitzar individualment com a ciutadans. Per exemple, el reciclatge selectiu correcte dels residus, invertir en un bon aïllament de la casa, valorar a quins llocs podem anar caminant, en transport públic o amb bicicleta, o fer la compra amb productes de temporada, per esmentar-ne alguns. Accions que tenen molta més repercussió en la protecció i preservació del medi ambient que pancartes o eslògans, darrere dels quals no ens solem parar a mirar què hi ha o qui va. És complicat posar en pràctica un ecologisme real a escala global, vistes les grans desigualtats que hi ha entre diferents societats. L’estil de vida, el desenvolupament, la despesa energètica o l’accés als aliments, per mencionar alguns factors, marquen molts dels missatges que arriben a la societat destinats a salvar el planeta.

Al llarg del llibre, Mulet dona respostes sobre la base del que la ciència diu sobre l’alimentació, el transport, l’energia, la llar, el reciclatge i el concepte de greenwashing o ecoblanqueig. Realment necessitem renovar constantment els electrodomèstics o el cotxe? O ho fem perquè podem pagar-ho i per tindre noves prestacions que mai arribarem a utilitzar? Podríem eliminar del tot els plàstics? I l’energia que consumim en el nostre dia a dia, pot ser, avui dia, tota provinent de fonts renovables? Un bon complement al recent llibre de Bill Gates. L’últim capítol repassa l’origen de l’ecologisme polític i potser sorprenga més d’un lector. La RAE defineix ecologisme com a «moviment sociopolític que propugna la defensa de la naturalesa i la preservació del medi ambient». Així que, tal com escriu l’autor, «converteix-te en un consumidor crític i informat» no siga que el greenwashing ens atrape sota una bona campanya de màrqueting.

© Mètode 2021 - 110. Crisi climàtica - Volum 3 (2021)
Doctora en Ciències Biològiques i professora de Biologia i Geologia a l'IES El Clot (València).