‘El cerebro en su laberinto’, de María José Mas Salguero

Els diferents camins del cervell

El cerebro en su laberinto. Los trastornos del neurodesarrollo. María José Mas Salguero. Next Door Publishers. Pamplona, 2020. 206 pàgines.

Què entenem per un cervell normal? O millor encara, com és un cervell que es troba dins de la mitjana? Aquestes són les preguntes que planteja en les primeres pàgines del seu llibre la Dra. María José Mas, especialista en pediatria i neuropediatria, i que permeten als lectors endinsar-se en el laberint del desenvolupament cerebral. L’autora pretén mostrar-nos com és el recorregut que ha de realitzar el nostre cervell des de l’embriogènesi fins a arribar al cervell adult. Tot comença en els primers estadis del desenvolupament, quan a penes som un grapat de cèl·lules i són els nostres gens els que en principi configuraran aquest nou cervell. A mesura que ens desenvolupem, aquests mateixos gens i el nostre ambient faran que el cervell, que en aquestes etapes inicials és tan plàstic i emmotllable, comence a adquirir aprenentatges que seran clau per a adaptar-nos al nostre entorn. Aquests aprenentatges aniran establint noves connexions entre neurones, teixint xarxes cada vegada més complexes. Però què passa quan aquesta informació genètica està alterada o el nostre entorn interfereix en aquest desenvolupament? Aquests canvis o interrupcions en el correcte desenvolupament del nostre encèfal fan que apareguen certes anomalies en la conformació dels nostres circuits neurals que poden donar lloc al que coneixem com a trastorns del neurodesenvolupament.

L’autora ens proposa conèixer aquest laberint que conforma el desenvolupament neural per a aproximar-nos a les seues diferents etapes. Per a això ens mostra com classificar i delimitar els diferents trastorns del neurodesenvolupament i ens ofereix la descripció dels patrons anormals i les seues possibles causes. Per últim, i el que al meu parer resulta més interessant, mostra la seqüència en què es van donant les dificultats associades a aquests trastorns del neurodesenvolupament, començant per les alteracions motores que poden arribar a aparèixer fins i tot abans del naixement, seguides dels problemes associats al llenguatge i la cognició, per a concloure amb les diferents dificultats conductuals que es poden observar en aquests casos.

Per tant, l’estudi dels diferents trastorns del neurodesenvolupament, així com el moment en què es manifesten, ens pot donar pistes de com succeeix el procés de formació i establiment del sistema nerviós, ja que, a pesar que totes les seues funcions estiguen actives quasi simultàniament, unes es completen abans que altres. Per exemple, un dels primers sistemes neurals que s’activen és el motor i ja des de la vuitena setmana d’embaràs es poden apreciar moviments en el fetus. De la correcta activació del sistema motor en aquestes etapes tan inicials depèn que arranquen correctament funcions neurals posteriors, la qual cosa provoca l’activació de nous sistemes i així successivament.

Finalment, m’agradaria remarcar que aquest recorregut per les diferents etapes del neurodesenvolupament ens fa veure una de les coses més impressionants que al meu parer té el cervell i l’encèfal íntegrament, i és que cadascuna de les parts que el conformen no són elements aïllats, sinó més aviat tot el contrari: unes estructures influeixen en altres i desemboquen en un entramat de connexions que donen lloc al que som cadascun de nosaltres i al nostre laberint particular.

© Mètode 2021 - 108. Ciència ciutadana - Volum 1 (2021)

Investigadora en neurociència (València).